Partnerem sdružení je:

Členské příspěvky 2014

V souladu se stanovami Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, konkrétně článkem 4., odstavcem 2 c), který stanovuje povinnost členské obce Sdružení uhradit členský příspěvek, bude zasílat v červnu sekretariát Sdružení všem členským obcím faktury, jejichž předmětem je členský příspěvek obcí do Sdružení na rok 2014.

Uvedený členský příspěvek je 1,– Kč na obyvatele, trvale žijícího v obci. Výše sumy, která je uvedená na faktuře vychází z údajů o počtu obyvatel dané obce k 31.12.2013 dle Českého statistického úřadu (na základě rozhodnuti Správního výboru SMOPK).

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS