Partnerem sdružení je:

Projekty Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje


Nákup kontejnerů pro objemný odpad

Záměr projektu

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) se po zhodnocení potřeb obcí v oblasti nakládání s odpady rozhodlo zajistit v rámci výzvy OPŽP realizovat investiční projekt ve vybraných členských obcích a městech Plzeňského kraje. Záměrem projektu bylo instalovat ve sběrných dvorech odpadů obcí, které projevily zájem, velkoobjemové kontejnery pro ukládání objemného odpadu, aby bylo umožněno objemný odpad třídit již ve sběrných dvorech na využitelný a nevyužitelný.

Shrnutí přínosů projektu
 – snížení množství odpadů ukládaného do skládek
 – zvýšení kapacity sběrného dvora
 – zvýšení hodnoty vybavení sběrného dvora
 – zvýšení možnosti využití odpadu
 – zlepšení ekonomiky provozu kontejnerů
 – snížení nákladů na objemný odpad

Tímto se SMOPK realizovalo i jako investor a svou investicí napomohlo nejen v plnění ukazatelů POH kraje, ale i jednotlivým obcím v jejich aktivitách v odpadovém hospodářství. Celkově tedy města a obce uspoří finanční prostředky vynakládané do sítě svých sběrných dvorů.

Projekt Recyklace a úplné odstranění vyřazených výrobků domácího chlazení z území Plzeňského kraje

 • 4 etapy projektu určeného všem obcím kraje na odstranění nebezpečného odpadu (vyřazených lednic a mrazáků)
 • Dotace ze SFŽP v celkové výši 32.000.000,– Kč
 • Odstraněno bylo více jak 51 400 kusů vyřazených výrobků domácího chlazení

Program rozvoje cestovního ruchu v plzeňském regionu

 • Sdružení bylo zadavatelem tohoto materiálu
 • Základní strategický materiál pro rozvoj cestovního ruchu v Plzeňském kraji
 • Finanční náklad – 1.000.000 Kč, sdružené prostředky České centrály cestovního ruchu, statutárního města Plzně a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
 • Materiál předán Plzeňskému kraji, Zastupitelstvo Plzeňského kraje jej schválilo v červnu 2004

Marketingový produkt cestovního ruchu Židovská cesta na Plzeňsku

 • Produkt cestovního ruchu představuje židovské památky a kulturu v obcích marketingového území Plzeňska (město Plzeň a území okresů Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany)
 • Finanční podpora z České centrály cestovního ruchu ve výši 600 tisíc Kč
 • Výstupy projektu barevná brožura, videokazeta internetové stránky

Marketingový produkt cestovního ruchu Židovská cesta v Čechách

 • Pokračování produktu cestovního ruchu přibližující židovské památky a kulturu v obcích České republiky včetně ostatních obcí Plzeňského kraje
 • Finanční podpora České centrály cestovního ruchu ve výši 400 tisíc Kč
 • Výstupem projektu barevná brožura

Iniciace projektu Integrovaný projekt výstavby sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje

 • Na základě iniciativy Sdružení obdrželo 6 obcí kraje dotaci na přípravu projektu
 • Integrovaného projektu výstavby sběrných dvorů odpadů se účastní 8 měst a obcí – vznikne 8 nových sběrných dvorů v těchto obcích
 • Projekt byl podpořen finančními prostředky na svoji realizaci z Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Státního fondu České republiky (SFŽP) v rámci Operačního programu Infrastruktura Evropské unie ve výši 19,7 miliónu Kč (85 % podpory).

Vydání sborníku Turisticky značené trasy v Plzeňském kraji v roce 2005

 • Sborník vydaný ve spolupráci s Klubem českých turistů Plzeň
 • Sborník nabízí turistům seznam turistických map KČT, kilometráže všech turistických tras v Plzeňském kraji, seznam naučných stezek, rozhleden a vyhlídkových tras a přeshraničních turistických stezek v kraji a jeho okolí
 • Sborník byl vydán v nákladu 5 000 kusů a obce našeho kraje tak podpořily konání 9. turistické olympiády IVV, která se v roce 2005 konala v Plzni

Vydání sborníku Turisticky značené trasy v Plzeňském kraji v roce 2008

 • Sborník vydaný ve spolupráci s Klubem českých turistů Plzeň
 • Sborník nabízí turistům seznam turistických map KČT, kilometráže všech turistických tras v Plzeňském kraji, seznam naučných stezek, rozhleden a vyhlídkových tras a přeshraničních turistických stezek včetně cyklostezek v kraji a jeho okolí
 • Sborník byl vydán v nákladu 5 000 kusů

Realizace projektu „Vzdělávání a školení zástupců obecních samospráv v Plzeňském kraji“

 • Ucelený vzdělávací projekt určený pro města a obce a jejich zástupce realizovaný v letech 2006 a 2007
 • Projekt 90 % podpořený Evropským sociálním fondem, prostředky ČR a Plzeňského kraje v rámci grantového schématu celoživotní vzdělávání
 • Realizace 26 pilotních seminářů (78 vzdělávacích hodin) a tvorba 4 vzdělávacích dokumentů ve čtyřech oblastech (vzdělávací dokumenty zaslány všem obcím a městům v kraji)
 • Vyškoleno přímo 285 zástupců samospráv měst a obcí (z toho 130 starostů či místostarostů) a dalších 300 ostatních zástupců měst a obcí
 • Celkové náklady projektu 760 tisíc Kč
 • Ze strany samospráv měst a obcí byl celý projekt velmi kladně hodnocen

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 00 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS