Partnerem sdružení je:

Pozvánka na školení "Reforma účetnictví státu - pro starosty a vedoucí pracovníky" a „Reforma účetnictví státu - Účetní uzávěrka + nové české účetní standardy pro ÚSC - pro účetní a ekonomy“

Ve spolupráci s MINISTERSTVEM FINANCÍ, ODBOREM ÚČETNICTVÍ A AUDITU,Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) a Statutárním městem Plzní,jsou pro Vás připravena 2 školení na téma: 

1) Reforma účetnictví státu – pro starosty a vedoucí pracovníky

Reforma účetnictví klade i na řídící pracovníky obcí a měst velkou zodpovědnost a i pro ně je velkým přínosem a možností získat informace o účetnictví pro jejich další ekonomické řízení obce.

Termín konání: 24. 1. 2011
Doba konání: 9–15 hod.
Místo konání: Plzeň, Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1
Běžná cena školení (včetně DPH): 1500 Kč


Cíle školení: informace o nových předpisech, které platí od 1.1.2011. Je nezbytné upravit dosavadní řídící a kontrolní procesy. Účastníci semináře získají spolehlivou orientaci v nově zavedených principech a zásadách spojených se zavedením Centrálního systému účetních informací státu a seznámí se s dopadem na jejich vlastní řídící a kontrolní systémy. Zaměření semináře bude orientováno zejména na potřebné změny pro splnění úkolů při realizaci reformy od roku 2010.
 

2) Reforma účetnictví státu – Účetní závěrka + nové české účetní standardy pro ÚSC –pro účetní a ekonomy

Cíle školení: informace o novelách příslušných předpisů – zákonů a vyhlášek, změny účtování v majetkové evidenci, změny při sestavení přehledu cash-flow a vlastního kapitálu, změny povin-ností a termínů účetních závěrek. Vyšly nové české účetní standarty č. 703, 705, 706 a 707, které jsou platné pro rok 2011. K novým ČUS máme k dispozici znění.

Termín konání: 4. 2. 2011
Doba konání: 9–15 hod.
Místo konání: Plzeň, Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1
Běžná cena školení (včetně DPH): 1500 Kč

 

Zvýhodněná cena pro zástupce z členských měst a obcí SMOPK

PŘI OBJEDNÁNÍ OBOU ŠKOLENÍ (včetně DPH): 2500 KčÚčastníci obdrží akreditované osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb.

Pozvánka a program školení

Přihláška na školení

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS