Partnerem sdružení je:

Stanovisko Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje ke snížení příspěvku na výkon přenesené působnosti

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (dále jen SMOPK) se tímto připojuje k prohlášení Svazu měst a obcí České republiky k vládnímu návrhu státního rozpočtu pro rok 2011 týkající se snížení příspěvku územním samosprávám na výkon přenesené působnosti státní správy.

SMOPK zásadně nesouhlasí s navrhovaným snížením příspěvku na výkon přenesené působnosti městům a obcím pro rok 2011 o 17,6 %. Tímto způsobem v žádném případě nedojde k úspoře veřejných financí, pouze je tím dále přenášena povinnost státu uhradit náklady na výkon státní správy na obce. Náklady, které obcím na zajištění přenesené působnosti vznikají, nejsou příspěvkem státu dlouhodobě pokryty. Je potřeba, aby zajištění služby přenesené působnosti státní správy, kterou si stát u obcí objednává, také stát v plné míře uhradil. SMOPK považuje za nesystémové jakkoli spojovat zamýšlené snížení příspěvku na výkon přenesené působnosti s očekávaným navýšením příjmů obcí ze sdílených daní v roce 2011. Připravované změny v zákonu o rozpočtovém určení daní se budou týkat všech obcí a v případě obcí III. typu nedosáhnou tyto prostředky takové výše, aby pokryly snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy v navrhované výši (17,6 %).

SMOPK žádá, aby se příspěvek na výkon přenesené působnosti stal v plném rozsahu mandatorním výdajem státního rozpočtu. Toto stanovisko bylo schváleno správním výborem Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje dne 22.11.2010 a bude zástupcem SMOPK tlumočeno na Finanční konferenci Svazu města a obcí České republiky dne 2. a 3. prosince v Praze.

Jaroslav Perlík, předseda Sdružení

Dokument ke stažení ZDE

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS