Partnerem sdružení je:

Slovo předsedy

Právo občanů účastnit se věcí veřejných je jedním ze základních demokratických principů zakotvených v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod. Obce k zajištění svého postavení a práv, které jim jako samostatným veřejnoprávním subjektům a územním celkům náleží, vytvářejí vlastní zájmová uskupení, která mají za cíl společně hájit a prosazovat cíle vedoucí k rozvoji daného území těch obcí, které jsou členy těchto uskupení.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje je jedním z řady uskupení obcí v Plzeňském kraji. Na území Plzeňského kraje je jednoznačně největší organizací sdružující samosprávy měst a obcí. Jedná se o otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci postavenou na krajském modelu uspořádání, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž i jiné právnické osoby. Sdružení bylo založeno v roce 1999.

Na rozdíl od ostatních uskupení obcí v kraji je však postaveno na krajském principu, jeho územní působnost je pro celý Plzeňský kraj. Právě z tohoto důvodu je v rámci Plzeňského kraje největším subjektem sdružujícím obce a města a jedním z největších krajských sdružení a svazů v České republice.

Jaroslav Perlík
předseda Sdružení

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS