Partnerem sdružení je:

Členské příspěvky

V souladu se stanovami Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, byly všem členským obcím zaslány faktury, jejichž předmětem je členský příspěvek do Sdružení na rok 2010.

Uvedený členský příspěvek je 1,– Kč na obyvatele a rok, trvale žijícího v obci. Výše sumy, která je uvedená na faktuře vychází z údajů o počtu obyvatel dané obce k 1.1.2009 dle Českého statistického úřadu (nejaktuálnější data), a to na základě rozhodnutí Správního výboru Sdružení.

Prosíme všechny obce, aby řádně uhradily členské příspěvky, tak jak tomu bylo v loňském roce, kdy byly všechny faktury uhrazeny v termínu splatnosti. Děkujeme

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS