Partnerem sdružení je:

Zajištění informovanosti obcí


Pořádání seminářů, konferencí a ostatních vzdělávacích akcí pro obce a města

  • Sdružení pořádalo za dobu svojí činnosti více jak 50 seminářů, konferencí či jiných vzdělávacích akcí na různá témata týkající se problematiky obcí
  • Z velké části byly zaměřené na možnosti získání finanční podpory pro rozvoj obcí
  • Jednalo se o témata bytové výstavby, ochrany životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, ekonomiky, účetnictví, nové legislativy apod.
  • Semináře byly zaměřeny na všechny obce (dle jejich velikosti počtu obyvatel)
  • Všechny semináře jsou pro obce Sdružení ZDARMA, v případě, kdy je Sdružení hlavním pořadatelem

Spolupráce s Věděckotechnickou společností západních Čech

  • Uzavřena smlouva o spolupráci s touto organizací na společné pořádání seminářů a konferencí
  • V rámci pořádaných seminářů a konferencí ve spolupráci s Vědeckotechnickou společností západních Čech mají všechny členské obce a města Sdružení výrazné slevy na členském příspěvku. Sdružení je vždy hlavním garantem a spolupořadatelem.

Ostatní informovanost měst a obcí

  • Sdružení (jeho sekretariát) zajišťuje pravidelné informování měst a obcí (především členských měst a obcí Sdružení) prostřednictvím elektronické komunikace
  • Sdružení pořádá pravidelně každý půlrok setkání se všemi poslanci a senátory za Plzeňský kraj v rámci kterých je informuje o aktuálních problémech měst a obcí

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 00 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS