Partnerem sdružení je:

Cíle sdružení

Základními cíli Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje jsou:

 1. Zastupovat zájmy samosprávy měst a obcí na úrovni samosprávy Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úrovni státu.
 2. Hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve Sdružení, zastupovat zájmy samosprávy obcí na úrovni řídících a monitorovacích orgánů pro jednotky NUTS II Jihozápad při zabezpečování přípravy a realizace využívání strukturálních fondů Evropské unie.
 3. Zastupovat zájmy samosprávy v regionálních orgánech, koordinovat postupy regionálních orgánů při řešení problémů týkajících se:
  • rozvoje samosprávy obcí
  • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
  • vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků
  • koordinovat aktivity vedoucí ke spolupráci Sdružení se Svazem měst a obcí ČR a ostatními krajskými sdruženími a svazy obcí.
 4. Spolupracovat s představiteli Parlamentu ČR zvolenými za Plzeňský kraj, s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku Plzeňského kraje se vztahem ke sdruženým obcím. Snažit se uplatňovat zákonodárné aktivity jejich prostřednictvím.
 5. Podporovat vznik a aktivity územně menších forem spolupráce obcí (mikroregionů) včetně podpory sdílení zkušeností při dobrovolné spolupráci měst a obcí při řešení místních opatření.
 6. Vytvářet vlastní aktivity vedoucí k podpoře obcí kraje, realizovat vlastní projekty a aktivity ve prospěch měst a obcí Plzeňského kraje.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 00 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS