Partnerem sdružení je:

Projekt „VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZÁSTUPCŮ OBECNÍCH SAMOSPRÁV V PLZEŇSKÉM KRAJI“

Projekt je podpořen finančními prostředky z grantového schématu Plzeňského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“, v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR, Evropského sociálního fondu a rozpočtu Plzeňského kraje.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje jako největší sdružení měst a obcí v kraji a jedno z největších krajských sdružení v České republice realizovalo a dokončilo ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje v průběhu měsíců duben až říjen letošního roku projekt zaměřený na komplexní vzdělávání zástupců obecních samospráv ve čtyřech pro města a obce důležitých oblastech. Projekt realizovaný pod názvem „Vzdělávání a školení zástupců obecních samospráv v Plzeňském kraji“ byl podpořen finančními prostředky Evropské unie, České republiky a Plzeňského kraje.

Základním cílem projektu bylo zvýšit vzdělání zástupců měst a obcí v našem kraji (zástupcům samosprávy obcí v čele se starosty a jejich zástupci, stejně jako zástupcům úřadů obcí) ve čtyřech důležitých oblastech (blocích) nezbytných pro fungování a rozvoj měst a obcí:

  • oblasti veřejných financí
  • oblasti stavebního zákona a ostatní legislativy na tento zákon navazující
  • oblasti veřejných zakázek a jejich zadávání
  • oblasti správního řádu

Projekt měl dva základní výstupy. Prvním výstupem projektu bylo uspořádání série pilotních vzdělávacích seminářů pro zástupce obcí ve všech čtyř uvedených oblastech. Semináře probíhaly v průběhu měsíců duben až červen letošního roku a přihlásit jste se jako zástupci měst a obcí na ně mohli prostřednictvím internetových stránek Sdružení (www.smopk.cz).

Pilotní odborné vzdělávací semináře ve čtyřech blocích navštívilo, a první části projektu se tak zúčastnilo, celkem 285 zástupců měst a obcí našeho kraje, z nichž necelá polovina byla přímo starostů či místostarostů měst a obcí (130 starostů či místostarostů). Ostatními účastníky pilotních seminářů byli členové zastupitelstev měst a obcí či zaměstnanci obecních nebo městských úřadů (úřadů městských obvodů). Nejvíce účastníků navštívilo vzdělávací blok veřejné finance pro obce. O projekt byl zájem ze strany jak zástupců malých obcí v našem kraji, tak i velkých měst. Náplň projektu byla určena pro malé obce do 800 obyvatel, projektu se účastnilo celkem 129 zástupců malých obcí a stejně tak i pro zástupce obcí a měst nad 800 obyvatel, kterých se zúčastnilo celkem 156.

Ve čtyřech základních tématech bylo pořádáno celkem 26 seminářů, 12 pro obce pod 800 obyvatel a 14 pro obce nad 800 obyvatel. Délka každého semináře byla tři hodiny, to znamená 78 hodin seminářů. Dle jednotlivých témat bylo šest seminářů na stavební zákon (z toho 3 pro malé obce), pět seminářů na veřejné zakázky (z toho dva pro malé obce), 10 seminářů na veřejné finance pro obce (z toho pět pro malé obce) a pět seminářů na správní řád pro samosprávy obcí (z toho dva pro malé obce). Semináře na stavební zákon a veřejné finance byly bloky seminářů, takže svými tématy na sebe jednotlivě navazovaly. Pro zástupce velkých obcí či měst (nad 800 obyvatel) se semináře konaly dopoledne, pro malé obce (do 800 obyvatel) se zejména s ohledem ne neuvolněnost zástupců samosprávy konaly semináře v odpoledních hodinách.

Nejenom dle vysoké účasti a zájmu o semináře, ale rovněž vlastním písemným hodnocením účastníků seminářů formou známkového hodnocení přínosu, úrovně a organizačního zajištění seminářů se tato část projektu setkala s velmi kladnými ohlasy, za což Vám a všem zástupcům obcí, kteří se seminářů účastnili velice děkujeme.

Druhým výstupem semináře jsou čtyři sborníky vzdělávacích dokumentů pro zástupce samospráv měst a obcí, kdy pro každou ze čtyř oblastí byl ze strany lektorů seminářů zpracován a vytištěn vlastní vzdělávací dokument, který obsahuje aktuální a nezbytné informace v dané oblasti určené pro Vás, samosprávy měst a obcí, především starostům a místostarostům obcí Plzeňského kraje. Právě tyto sborníky SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE ROZESLALO VŠEM 501 MĚSTŮM A OBCÍM V PLZEŇSKÉM KRAJI A ZÁROVEŇ DESETI MĚSTSKÝM OBVODŮM STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ PROSTŘEDNICTVÍM POŠTY. Sdružení věří, že budou dobrými pomocníky a rádci obcím a městům kraje pro danou oblast a že se stanou platnou součástí odborných dokumentů měst a obcí. Celý projekt byl připraven a realizován Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje,o.p.s., která zajišťuje sekretariát Sdružení a patří jí náš dík za realizaci projektu, stejně jako Vědecko technické společnosti západních Čech, která byla partnerem projektu.

Snahou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje je nejenom prostřednictvím výše uvedeného projektu, ale i nadále pomáhat voleným zástupcům měst a obcí našeho kraje v odborném vzdělávání, a to takovém, které bude na opravdu dobré odborné úrovni, co nejvíce použitelné (praktické) a zároveň dostupné. Proto Sdružení jako přílohu tohoto dokumentu uveřejňuje dotazník, který má za cíl zjistit další možný zájem měst a obcí o konkrétní oblasti dalšího vzdělávání zástupců samospráv města a obcí Plzeňského kraje. Budeme velmi rádi, pokud ho vyplníte a pošlete na uvedená kontaktní místa.

Dotazník zájmu – ZDE ke stažení

Vyplněný dotazník prosím zašlete faxem (377237675) či e-mailem na adresu: sykora@rra-pk.cz

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS