Partnerem sdružení je:

Pozvánka na veřejné projednání analytické části návrhu nového Plánu odpadového hospodářství PK

Dovoluji si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že naše Sdružení má svého zástupce v řídícím výboru Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje (POH PK).
Zasedání tohoto výboru proběhlo dnešního dne na krajském úřadu Plzeňského kraje. Ze závěrů tohoto výboru mimo jiné vyplynulo, že veřejné projednání POH PK proběhne dne 28.5.2015 od 14 hodin na krajském úřadě Plzeňského kraje.

Pozvánka na veřejné projednání analytické části návrhu nového Plánu odpadového hospodářství PK

Protože se jedná o strategický dokument dlouhodobého významu, naleznete na výše uvedeném odkazu pozvánku na toto veřejné projednání. Jako zástupci obcí, tj. původci odpadů, máte možnost ovlivnit budoucí podobu systému nakládání s odpady v území kraje a dozvědět se více o projednávaném plánu.

Jaroslav Perlík
předseda

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS